چندی پیش،اخبار و تصاویری در خصوص اعدام سه شهروند بلوچ در کشور عربستان منتشر شد.این اعدام ها بازتاب گسترده ای در فضای مجازی به دنبال داشت. در همین راستا،”کمپین مدافعان حقوق اهل سنت ایران”،در مصاحبه ای که با حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید صورت داد،ایشان ضمن اظهار اعتراض نسبت به اعدام سه شهروند بلوچ گفتند:اعدام […]

چندی پیش،اخبار و تصاویری در خصوص اعدام سه شهروند بلوچ در کشور عربستان منتشر شد.این اعدام ها بازتاب گسترده ای در فضای مجازی به دنبال داشت.
در همین راستا،”کمپین مدافعان حقوق اهل سنت ایران”،در مصاحبه ای که با حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید صورت داد،ایشان ضمن اظهار اعتراض نسبت به اعدام سه شهروند بلوچ گفتند:اعدام حکم مناسبی نیست.
ایشان فرمودند:عربستان برای مواد مخدر مجازات سنگینی میکند ولی ما معتقدیم میتوانستند به جای اعدام مجازات دیگری صورت گیرد.
همچنین در مصاحبه های دیگری که با برخی از علما صورت گرفت،گردن زدن سه شهروند بلوچ را محکوم کردند و اینگونه اعدام را بسیار شنیع توصیف کردند.
در زیر مصاحبه با حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید و مولانا عبدالمجید مرادزهی قرار داده شده است.