در آینده نزدیک معاون اول رئیس جمهور و بهمراه تعدادی از وزرای مرتبط با مسئله خشکسالی و ستاد بحران به استان سفر خواهند کرد


به گزارش سنت نیوز، در آینده نزدیک معاون اول رئیس جمهور و بهمراه تعدادی از وزرای مرتبط با مسئله خشکسالی و ستاد بحران به استان سفر خواهند کرد.
هدف اصلی از این سفر برنامه ریزی جهت رفع مشکلات آب شرب مناطق شهری و روستایی، انتقال آب از طریق تانکرهای سیار به مناطق عشایری، ته زنی و لایه روبی همه منابع آبی،تعیین تکلیف چاه ها و موتور پمپ های مرزی، پوشش انهار، خرید لوله، تهیه علوفه، سبوس و خوراک مورد نیاز دام
میباشد.