مسلمانان تایلند طی مراسمی در این کشور حزب جدید التأسیس خود را معرفی کردند.


به گزارش سنت نیوز؛ مسلمانان تایلند با عنایت به ائتلاف سیاسیون و نخبگان، حزب جدید خود با عنوان«پراچاچات»(Prachachat) را تأسیس و طی مراسمی که با حضور ۵۰۰ عضو این حزب برگزار شد،«وان محمد نور ماتا»(Wan Muhammad Noor Matha) را به عنوان رئیس حزب انتخاب کردند.
این حزب خود را به عنوان حزبی معرفی کرده که نه تنها برای مسلمانان بلکه برای همه دیگر اقشار تایلندی نیز خواهد بود و محدودیتی در پذیرش اعضا و فعالیت در شهرهای دیگر و یا از ادیان و اقوام دیگر نخواهد داشت.