استاندار سیستان و بلوچستان ضمن تذکر به مسئولان مربوطه برای ساماندهی سوخت در استان گفت: معطل ماندن مردم در صف‌های طولانی سوخت به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.


به گزارش سنت نیوز، دانیال محبی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان ضمن تذکر جدی به مسئولان مربوطه برای ساماندهی مسئله سوخت در استان، اظهار داشت: معطل ماندن مردم در صف های طولانی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باعث به هم خوردن نظم اجتماعی و امنیت روانی افراد در جامعه می شود، بنابراین لازم است هرچه زودتر ساز و کار مناسب و پایدار برای مدیریت و کنترل این مسئله اندیشیده شود.
استاندار سیستان و بلوچستان در این جلسه با اشاره به بازدیدهای محسوس و غیرمحسوس خود از جایگاه های عرضه سوخت در استان، تصریح کرد: دیدن صف‌های چند کیلومتری توزیع سوخت باعث تاسف و نشان دهنده عدم انجام وظیفه و تعهد برخی از مسئولان است.
وی گفت: با دغدغه خدمت به مردم در یک ماه اخیر به تمام مناطق استان سرکشی کردم، چرا که معتقدم مشکلات مردم باید با حضور میدانی و مستقیم توسط مدیران پایش شود.
محبی با بیان اینکه باطل کردن و انسداد کارت سوخت اقدامی زودگذر و مقطعی است، ادامه داد: یکی از راهکارهای اساسی در برخورد با این مشکل استفاده از کارت هوشمند در چرخه عرضه سوخت است تا مردم ملزم شوند از کارت هوشمند خودشان استفاده کنند.
استاندار با انتقاد از وضعیت فعلی جایگاه‌های سوخت مرزی و تاکید بر تعیین تکلیف جایگاه سوخت میلک ظرف مدت یک هفته، تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور و تحریم ها باید تلاش کنیم با فروش سوخت به کشورهای همسایه ضمن ارزآوری، این شرایط سخت را مدیریت کنیم.
رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، ارتقای دوربین های پایش تصویری جایگاه‌های عرضه سوخت و بازنگری در سامانه جی پی اس ناوگان حمل و نقل عمومی و برون شهری را از جمله راهکارهای برون رفت از این شرایط برشمرد.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تامین معیشت مرزنشینان به عنوان سنگرداران دائمی مرزهای کشور باید در اولویت قرار گیرد.
محبی با اشاره به مباحث جلسه در خصوص کاهش شدید سهمیه سوخت مرزنشینان در سال‌های اخیر، گفت: مرزنشینان سنگرداران دائمی مرز هستند و مرزها کمربند امنیتی تمامی مناطق کشور به شمار می آید، لذا تامین معیشت این افراد بایستی در اولویت امور قرار گیرد.