منحنی رشد سواد در سیستان و بلوچستان بیش از میانگین کشوری است


به گزارش سنت نیوز، علیرضا نخعی مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در همایش ملی سوادآموزی در شهرستان تبریز اظهار داشت: منحنی رشد سواد در سیستان و بلوچستان بیش از میانگین کشوری است بطوری که بعد از انقلاب رشد درصد باسوادی کشور ۴۰ درصد اما در سیستان و بلوچستان بیش از ۵۲ درصد بوده است.
وی افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته زمینه مشارکت حوزه های علمیه خصوصا حوزه های اهل سنت در باسواد کردن افراد بیسواد فراهم شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بیان داشت: در راستای تحقق اهداف و برنامه های پیش بینی شده برای باسواد کردن افراد بیسواد، بهره گیری از همه ظرفیتهای پیدا و پنهان مجموعه در دستور کار قرار دارد.
نخعی مشارکت و همراهی بسیاری از دستگاه های اجرایی استان را در مقوله ارتقا شاخص باسوادی، یکی از مهمترین ویژگی های موفقیت دو چندان این برنامه عنوان نمود.