معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: برای توسعه زیرساخت و افزایش مبادلات تجاری با پاکستان منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه تا پایان سال تاسیس می‌شود.

به گزارش سنت نیوز، ماندانا زنگنه اظهار داشت: فعال شدن منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و در ادامه تاسیس منطقه آزاد سیستان در توسعه زیرساخت برای استان و افزایش مبادلات ایران با کشورهای پاکستان و افغانستان نقش مهم و به سزایی دارد.

وی افزود: مناطق ویژه اقتصادی رامشار در سیستان و مرز افغانستان و میرجاوه در مرکز استان و مرز پاکستان می توانند سبب افزایش مبادلات مرزی استان با دو کشور افغانستان و پاکستان شود و در پی این مهم میزان ترانزیت در استان افزایش خواهد یافت و می تواند رونق مناطق مرزی استان را به همراه داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: ایران با پاکستان ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد که در استان سیستان و بلوچستان واقع است، در طول این مرز ۳ گذرگاه بین‌المللی رسمی مورد توافق دو کشور وجود دارد که شامل مرز و گذرگاه میرجاوه در شهرستان میرجاوه، مرز و گذرگاه «پیشین» در شهرستان سرباز و در نهایت مرز و گذرگاه «ریمدان» در محدوده شهرستان  دشتیاری است.