حضار و جلب های جدید در راه است/ نام برخی فرمانداران در لیست متهمان “قاچاق سوخت”


به گزارش سنت نیوز، برخی کسانی که متولیان فروش سوخت مرزنشینان بودند با سوء استفاده از قدرت، نفوذ و سادگی مرزنشینان تخلفات زیادی را به بار آوردند.
در خصوص سهمیه سوخت مرزنشینان پس از بررسی های کارشناسی به موارد تخلف زیادی برخورد کردیم که بخش اعظم تحقیقات انجام شده و پرونده در مراحل پایانی خود است.
پس از اتمام بررسی ها قطعاً احضار و جلب های قوه قضائیه آغاز خواهد شد که امکان احضار و جلب مسئولان رده بالای دولتی حتی تا سطح فرماندار نیز وجود دارد.