در روایتی از پیامبر نقل شده است که «انسانهای عادل روز قیامت بر منبرهای نورانی نشسته اند کسانی که در قضاوتها عدالت رارعایت می کنند کسانی که در بین اعضای خانواده و کسانی که در مورد متکفلین خود عدالت راررعایت می کنند» و در حدیث قدسی آمده که خداوند می فرماید من ظلم را بر خود و دیگران حرام گردانیده ام. عدالت امری بسیار مهم و شایسته برای همگان است اما برای حاکم بسیار پسندیده تر است همانگونه که بذل و بخشش و سخاوت برای ثروتمندان بسیار پسندیده تر از دیگران است و همچنین ورع و پارسایی برای علما بهتر و شایسته تر و نیز توبه کردن برای جوانان بهتر و شایسته تر است و حیا برای زنان بسیار بهتر و زیباتر است.

به گزارش سنت نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مسجد النبی (ص) بیرجند سخنران این هفته نماز جمعه ۱۶ آبان ۹۳ مولانا فاروقی امام جمعه محترم اهل سنت بودند و سخنان خود را پیرمون حاکم عادل ایراد نموده و فرمودند: یکی از مهمترین وظایف انبیاء اجرای عدالت در میان مردم است کما اینکه قرآن فرموده «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب بالحق و المیزان»

یکی از هفت گروهی که در زیر سایه عرش الهی قراردارد حاکم عادل است که برترین شاهد مثال برای حاکم عادل حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی الله عنه می باشند

در روایتی از پیامبر نقل شده است که «انسانهای عادل روز قیامت بر منبرهای نورانی نشسته اند کسانی که در قضاوتها عدالت رارعایت می کنند کسانی که در بین اعضای خانواده و کسانی که در مورد متکفلین خود عدالت راررعایت می کنند» و در حدیث قدسی آمده که خداوند می فرماید من ظلم را بر خود و دیگران حرام گردانیده ام.

عدالت امری بسیار مهم و شایسته برای همگان است اما برای حاکم بسیار پسندیده تر است همانگونه که بذل و بخشش و سخاوت برای ثروتمندان بسیار پسندیده تر از دیگران است و همچنین  ورع و پارسایی برای علما بهتر و شایسته تر و نیز توبه کردن برای جوانان بهتر و شایسته تر است و حیا برای زنان بسیار بهتر و زیباتر است و …

نمونه هایی از عدالت عادلترین حاکم یعنی عمر فاروق:

در یکی از شبها امیرالمومنین با فرزند خود در بازار گذر می کردند قافله ای آمده بود و در آنجا به استراحت پرداخته بود و امیرالمومنین به فرزند خود می گویند بیا تا امشب به نگهبانی از این قافله بپردازیم تا اینکه به آنطرف رفتند اما در میان راه صدای طفلی را شنیدند که گریه می کرد رفتند به طرف او و به مادرش گفتند چرا این فرزند را شیر نمی دهی  مادر حضرت عمر را نمی شناخت به عمر توجهی نکرد برای بار دوم گفتند باز هم توجهی نکرد و کودک گریه میکرد و فاروق اعظم در مرتبه سوم گفتند چه مادر ظالمی هستی که به فرزندت شیر نمی دهی او در جواب گفت فرزندم را از شیر گفته ام زیرا عمر خلیفه مسلمانان دستور داده است که هر فرزندی که از شیر باز شد سهمیه ای از بیت المال برای او برقرار می شود (بعنوان یارانه) بعد خلیفه فرمودند وای ای عمر می دانی با این کارت چه کرده ای (بسیاری از فرزندان مسلمانان را کشته ای) عمر فاروق صبح به مسجد رفته و بسیار در نماز گریه می کردند و بعد در دعای بعد از نماز فرمودند خدایا توبه کردم توبه ام را بپذیر و فرمودند از این به بعد هر فرزندی که متولد شود سهمیه ای از بیت المال به او اختصاص می یابد یعنی در واقع یارانه به هر فردی اختصاص می یافت.

فاروق اعظم در قضیه ای دیگر مشاهده کردند که یکی از کارگزارانشان لباس های فاخر می پوشید لذا او را از این کار منع می کردند یا در هنگامی که استانداری را به ماموریت می فرستادند ابتدا اموال او را ارزیابی می کردند و بعد او را بعد از بازگشت از ماموریت نیز با اموالش ارزیابی می کردند که ببینند آیا در این ماموریت چیزی بر دارایی او اضافه شده یا نه که اگر اضافه می شد آن مال اضافی را به بیتالمال برمی گرداندند همانطور که در زمان پیامبر ص شخصی مقداری هدایا در ماموریتش بدست آورده بود وقتی نزد پیامبر آمد فرمودند اگر در نزد پدر و مادرت می بودی برایت هدیه می آوردند لذا این هدایا را از او گرفته و به صندوق بیتالمال برگرداندند.

عمر فاروق روزی مسائل اقتصادی مسلمانان را ارزیابی نمودند و مشاهده نمودند که بسیاری از منابع اقتصادی مسلمانان در اختیار غیر مسلمانان بود فرمودند تا کی ما بایستی وابسته به بیگانگان باشیم و به خود متکی نباشیم روزی کارگزاری از آذربایجان آمده بود به مسجد رفت در مسجد دید که فردی نماز می خواند و بسیار گریه و زاری می کند گفتشما که هستید گفتند عمرم گفت ای امیر المومنین مگر شما در شب نمی خوابید گفتند در شب اگر بخوابم نفسم بر  من غلبه می کند و اگر روز بخوابم حق ملتم ضایع می شود صبح عمر فاروق او را به صبحانه دعوت آماده کن و او هم فکر می کرد که صبحانه خانه عمر بسیار لذیذ خواهد بود اما در خانه جز نان و نمک نبود.

گفتند برای چه آمده ای گفت از نزد استاندارتان هدیه ای برایتان آورده ام هدیه را که باز کردند دیدند حلوایی شیرین است لقمه ای که خوردند گفتند آیا از این غذا همه مردم آن سرزمین می خورند فرمود خیر این غذای سرمایه داران است فورا امیرالمومنین آن لقمه را بیرون انداختند و آن استاندار را به خاطر این کارش توبیخ نمودند اما امروزه در کشور اسلامی مشاهده می کنیم که یه فرد حکومتی بخاطر یک ماموریت چند روزه فقط ۱۰ میلیارد حق ماموریت می گیرد جدای از خرج های فراوان برای غذاهایش. ببین فرق تا کجاست.