کار نام نویسی مرحله دوم کالا برگ نفت سفید با زیرساخت بانکی از امروز /۱۶ مهر/ در نواحی زیر پوشش این شرکت در سیستان و بلوچستان آغاز شد


به گزارش سنت نیوز، محمد کهنسال اظهار داشت: در مرحله اول سهمیه بندی نفت سفید خانوارهای استان از کالا برگ های کاغذی که به کوپن معروف هستند استفاده می شد که چند کالا برگ باقی مانده از این مرحله هنوز دارای اعتبار است اما با پایان یافتن آنها از کالا برگ جدید استفاده خواهد شد.
وی افزود: در مرحله دوم دیگر کالا برگ کاغذی بین خانوارهای مصرف کننده توزیع نمی شود بلکه در این مرحله توزیع نفت سفید با استفاده از ثبت کارت بانکی سرپرست هر خانوار انجام می شود.
مسئول روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان ادامه داد: خانوار های مصرف کننده می توانند برای نام نویسی مرحله دوم توزیع کالابرگ نفت سفید با استفاده از کارت بانکی به دفاتر پستی مراجعه کنند.‏
وی تصریح کرد: براساس برنامه زمانبندی شده سرپرستان خانوارهای سه و چهار نفره از ۱۶ مهر تا ۱۵ آبان، خانوارهای پنج و ۶ نفره از ۱۶ آبان تا ‏‏۱۵ آذر، خانوارهای هفت نفره و بالاتر از ۱۶ آذر تا ۱۵ دی و خانوارهای یک و ۲ نفره از ۱۶ دی تا ۱۵ بهمن می توانند با مراجعه به دفاتر پستی منتخب اقدامات لازم برای کالابرگ نفت سفید را انجام دهند.‏
کهنسال خاطر نشان کرد: سرپرستان خانوار باید هنگام مراجعه به دفاتر پستی منتخب کارت ملی، کد پستی معتبر، کارت بانکی عضو شتاب با یک سال ‏اعتبار را به همراه داشته باشند.‏
وی اظهار داشت: در مرحله اول ۷۵۰ هزار خانوار در سیستان و بلوچستان کالا برگ دریافت کرده بودند که برای مرحله دوم هم تا همین میزان کالابرگ پیش بینی شده است.
مسئول روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان با بیان اینکه امسال مشکلی در تامین نفت سفید مورد نیاز مردم وجود ندارد، تصریح کرد: توزیع نفت در نیمه دوم امسال با کالابرگ های باقی مانده از مرحله اول انجام می شود اما از سال آینده توزیع نفت سفید در سیستان و بلوچستان با استفاده از زیرساخت کارت بانکی انجام خواهد شد.