یک دادگاه انگلیسی برای نخستین بار بر اساس موازین اسلامی حکم داد.


به گزارش سنت نیوز به نقل از پایگاه خبری المواطن؛ قاضی انگلیسی برای نخستین بار در یک پرونده طلاق مربوط به زوجی مسلمان، بر اساس موازین اسلامی حکم کرد.
این حکم بعد از آن صادر شد که یک زن مسلمان به نام «نسرین اختر» پس از ۲۰ سال زندگی مشترک با همسرش، تقاضای طلاق کرد.
«محمد شابازخان» همسر این زن مدعی شده بود که آن‌ها بر اساس قانون و فقه اسلامی زن و شوهر اعلام شده‌اند و به همین دلیل از لحاظ قانون انگلیس زن و شوهر نیستند و با این ادعا طلاق را نپذیرفته بود.
دادگاه پس از تحقیقات کافی حکم به زن و شوهر بودن این دو نفر داد و اعلام کرد که تعهدات و قوانین آن‌ها به هنگام عقد ازدوج، مشابه با قوانین حاکم در انگلیس است. یعنی زنانی که بر اساس قانون اسلام (عقد اسلامی) در انگلستان ازدواج می‌کنند، عقدشان پذیرفته شده است و حق مطالبه نیمی از اموال همسرانشان را دارد و این قانونی است که در انگلستان برای زنان وجود دارد.
این زن توانست با بیان اینکه ۲۰ سال پیش در حضور ۱۵۰ شاهد به عقد دائم شوهرش در آمده و از لحاظ قانونی همسر شاباز خان محسوب می­‌شود، قاضی را متقاعد کند. وی برای اثبات ادعای خود مدارکی ارائه کرد.