نشست سیره نبوی(ص) با رویکرد تبیین سیره پیامبر(ص) از امروز بمدت ۳ روز بعد از نماز عصر با زمان یک ساعت در دارالعلوم مکی زاهدان برگزار می گردد.همچنین دو شنبه پنجم آبان برابر با ۳ محرم اختتامیه این نشست با حضور مولانا عبدالحمید انجام خواهد پذیرفت.

به گزارش سنت نیوز؛ نشست سیره نبوی(ص) با رویکرد تبیین سیره پیامبر(ص) از امروز بمدت ۳ روز بعد از نماز عصر با زمان یک ساعت در دارالعلوم مکی زاهدان برگزار می گردد.همچنین دو شنبه پنجم آبان برابر با ۳ محرم اختتامیه این نشست با حضور مولانا عبدالحمید انجام خواهد پذیرفت.

برنامه این نشست از قرار زیر است:

تاریخ

سخنران موضوع

شنبه ۳ آبان برابر با ۳۰ ذی الحجه

مولوی مرجانی

نقش و تاثیر مجاهدت های پیامبراسلام(ص)

یکشنبه ۴ آبان برابر با ۱ محرم

مولوی قاضی

ارزشیابی جهانی در خصوص سیره نبوی(ص)

دوشنبه ۵ آبان برابر با ۲ محرم مولوی بادپا

فلسفه دینی