مهندس یارمحمدی در بازدید از نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی زاهدان از مجموعه سرمایه‌گذاران، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره نیروگاه برای ایجاد این پروژه قدردانی نمودند.


به گزارش سنت نیوز، مهندس یارمحمدی در بازدید از نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی زاهدان از مجموعه سرمایه‌گذاران، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره نیروگاه برای ایجاد این پروژه قدردانی نمودند.
مهندس نراقی و مهندس امام جمعه زاده مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره نیروگاه نیز ضمن خیر مقدم به نماینده زاهدان توضیحات کاملی در مورد منابع سرمایه‌گذاری و فعالیت های منتج به ایجاد نیروگاه ارائه و برخی از مشکلات ارزی را مطرح نمودند و قرار شد علاوه بر مکاتبه موارد اشاره شده؛ مدیران فوق در فرصت مناسب در کمیسیون عمران حضور یافته تا راهکار لازم برای حل موارد مطروحه در بازدید امروز ارائه گردد.