جمعی از نمایندگان مناطق مرزی کشور در نامه‌ای از مجلس شورای اسلامی خواستند در مورد «نحوۀ توزیع و میزان درآمد حاصله از سهمیۀ سوخت مرزنشینان» تحقیق و تفحص کند.


به گزارش سنت نیوز، در این نامه که به درخواست دکتر جلیل رحیمی (رئیس فراکسیون مرزنشینان مجلس و نمایندۀ حوزۀ انتخابیۀ تربت‌جام) نوشته و به امضای شماری از نمایندگان مناطق مرزی کشور رسیده است، از هیئت‌رئیسه مجلس خواسته شده که بر اساس مادۀ (۲۱۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «درخواست تحقیق و تفحص از فروش سوخت مرزنشینان و میزان درآمد حاصله و نحوۀ توزیع و هزینۀ درآمدها از محل فروش سوخت توسط سازمان همیاری‌ها به کمسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع داده شود.»

? متن نامۀ مذکور بدین شرح است:??

در راستای محرومیت‌زدایی و کمک به معیشت مرزنشینان، سهمیۀ سوخت برای این بخش از هم‌وطنان رنجدیده و محروم درنظر گرفته شد، اما متأسفانه امروزه این سهمیه به‌صورت غیرشفاف در میزان صدور سوخت، میزان درآمد، نحوۀ توزیع و هزینۀ درآمد حاصله توسط سازمان همیاری‌های شهرداری‌ها زیر نظر استانداری‌ها و وزارت کشور انجام می‌گیرد.
درخواست داریم ابعاد این امر توسط مجلس شورای اسلامی بررسی، شفاف‌زایی و به اطلاع عموم شهروندان مرزنشین رسانده شده و هرگونه تخلف احتمالی در این امر مشخص و جهت پیگرد لازم اعلام گردد.