در بحبوحه فشار اپوزیسیون درباره رسوایی‌های مالی و اوضاع نامساعد اجتماعی–نظامی که ممکن است نهایتاً منجر به یک انتخابات زودهنگام در پاکستان شود، نخست وزیر این کشور اعلام کرد، دولتش دوره حکمرانی خود را کامل خواهد کرد و انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ برگزار می‌شود.

به گزارش سنت نیوز، به نقل از روزنامه نیشن، نواز شریف، نخست وزیر پاکستان در جریان نشستی که در رابطه با برنامه وی برای “کارت سلامت” در پنجاب برگزار شده بود، گفت: دولت‌ها می‌آیند و می‌روند اما هدف اصلی آنها باید کمک به مردم عادی باشد.

حزب حاکم مسلم لیگ شاخه نواز چندین طرح توسعه را به راه انداخته که طرح کارت سلامت یکی از آنهاست.

وی افزود: اگر از احزاب سیاسی، دولت‌ها یا دیکتاتورهای قبلی بپرسید هیچ یک از آنها بزرگراه نساخته‌اند، بزرگراه‌هایی که نه تنها مصافت را کوتاه می‌سازد بلکه به فقر پایان می‌دهد. ما از زمانی که زمام امور را به دست گرفته‌ایم به صورت کارآمد و موثری به چالش‌های پیش رویمان رسیدگی کرده‌ایم. هر چیزی که به خلوص نیت انجام شود، شامل لطف و رحمت خداوند می‌شود.

نواز شریف ادامه اد: دولت من برای کاهش مشکلات و سختی‌های مردم عادی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و برای آنها امکانات رفاهی بهتر را فراهم می‌کنیم، من قصد دارم برای مردم عادی دسترسی به امکانات را به شکلی آبرومند ممکن سازم که مهمترین آنها فراهم کردن خدمات درمانی بهتر است. من متعهد شده‌ام تا ۵۰ بیمارستان جدید در سراسر کشور احداث کنم. تاکنون ۰٫۳۹ میلیون خانوار در برنامه “کارت سلامت” ثبت نام شده‌اند.