مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت: هزارو ۸۶۱ اثر منقول و غیر منقول این استان تاکنون در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است

به گزارش سنت نیوز، علیرضا جلالزایی روز سه شنبه اظهار داشت: هزار و ۶۱۵ اثر غیر منقول و ۲۰۴ اثر منقول در سیستان و بلوچستان تاکنون به ثبت ملی رسیده است.

وی گفت: همچنین ۴۲ اثر غیر منقول سیستان و بلوچستان در سالجاریدر فهرست آثار ملی ثبت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان افزود: ۵۵ اثر ناملموس یا معنوی شامل غذای سوزی، غذای مالینگ، نان کماچ، چلبک و غیره نیز در فهرست آثار ملی ثبت شده که ۹ اثر جدید نیز به این فهرست پیوسته است.

وی ادامه داد: هشت اثر طبیعی سیستان و بلوچستان نیز در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

جلالزایی گفت: همچنین ۵۰ پروند در سیستان و بلوچستان آماده ثبت ملی است.

وی بیان کرد: سه اثر تاریخی سیستان و بلوچستان شامل شهر سوخته، بیابان لوت و روستای سفال کلپورگان نیز ثبت جهانی شده است.