به دنبال ازدحام و نارضایتی مردم از جایگاه های سوخت سطح شهرستان ، فرماندار سرباز بهمراه مهندس حسنی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری بصورت محسوس و نامحسوس از جایگاه های سوخت مرکز شهرستان بازدید بعمل آوردند.


به گزارش سنت نیوز، دکتر بجارزهی فرماندار شهرستان سرباز در حاشیه این بازدید گفت : در پی گزارشات رسیده بعضی از جایگاههای سوخت در سطح شهرستان بصورت تعطیل و نیمه تعطیل و بعضی از جایگاه ها نیز خارج از شبکه سوخت توزیع می‌نمایند، از این جایگاه ها بازدید بعمل خواهد آمد و تذکر جدی به آنها داده و به شدت برخورد خواهد شد.
فرماندار شهرستان اظهار نمودند : نبود قانون یکپارچه توزیع سوخت در کشور باعث ازدحام در جایگاه های سوخت در استان و شهرستان شده است.
وی همچنین افزودند : عدم استقرار دستگاههای متولی و نظارتی از جمله ناحیه نفتی در شهرستان باعث مشکلات سوختی شده، در صورتیکه شهرستان تمام امکانات را جهت استقرار این ادارات فراهم نموده است.
دکتر بجارزهی در پایان اظهار امیدواری نمودند: ان شاءالله با همکاری مردم و مسئولین شاهد آرامش در صف های سوخت در استان و شهرستان خواهیم شد.