دادیار حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان و بلوچستان از راه‌اندازی هفت مرکز جدید فروش میوه و تره‌بار به قیمت مصوب در شهرستان زاهدان خبر داد

به گزارش سنت نیوز؛ ابوالفضل احمدزاده اظهارداشت: نظر به بازدید میدانی از سطح شهر و میدان میوه و تره‌بار زاهدان که در روزهای گذشته انجام شد و مشاهده قیمت‌های فزاینده و عدم توانایی بخش عمده‌ای از مردم این شهر در تامین و تهیه این اقلام، نشستی به قید فوریت و در راستا تامین حقوق عامه مردم با عنوان «ساماندهی میدان میوه و تره‌بار برای دسترسی عموم مردم با قیمت مصوب و عادلانه» با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، شهرداری، اتاق اصناف و اتحادیه میوه و تره‌بار برگزار شد.

وی افزود: با توجه به ضرورت همگرایی نهادهای متولی برای بهبود وضعیت نامطلوب توزیع میوه و تره‌بار و ضرورت همکاری متولیان امر در رفع نواقص و خلاهای موجود پیشنهادی از سوی دادیاری حقوق عامه دادستانی مرکز استان مبنی بر افزایش میادین توزیع میوه و تره‌بار برای تسهیل دسترسی عموم مردم به قیمت‌های مصوب سازمان صمت و اتحادیه ارائه شد.

دادیار حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: پس از تصویب این پیشنهاد هفت مرکز در نقاط مختلف از سوی شهرداری زاهدان تعیین و سازمان صمت و اتحادیه میوه و تره‌بار نیز متعهد شدند که میوه‌های این مراکز هفت‌گانه را به قیمت مصوب و بدون واسطه تهیه کرده و در اختیار افراد مورد اعتماد و فروشندگان باانصاف آن مراکز قرار دهند.