معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان در زمینه محصول خرما قابلیت بین المللی شدن را دارد.

به گزارش سنت نیوز، ریگی اظهار کرد: هم اکنون بیشتر باغ های جدید سیستان و بلوچستان با نظارت سازمان جهاد کشاورزی دارای ارقام تجاری با بستر‌سازی مناسب و اصول فنی است.

وی بیان کرد: سیستان و بلوچستان با تولید سالیانه ۲۲۰ هزار تن انواع خرما ، رتبه دوم تولید خرمای کشور را داراست.

ریگی با اشاره به اینکه سیستان بلوچستان در بخش تولید خرما ظرفیت‌های خوبی دارد ، گفت: این استان در زمینه سطح کشت رتبه ‌‌اول و در زمینه سطح تولید رتبه دوم کشور را دارد .

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه خرمای سیستان و بلوچستان جنبه صادراتی دارد ، گفت: عمده خرمای تولیدی سیستان و بلوچستان به استان های همجوار و کشورهای همسایه پاکستان و حوزه خلیج فارس صادر می‌شود

وی با بیان اینکه کار برداشت خرما از نیمه دوم تیر در سیستان و بلوچستان آغاز می شود در نیمه اول آبان به اتمام می رسد ، افزود: از  ۵۵ هزار هکتار نخلستان های سیستان و بلوچستان ، ۴۵ هزار هکتار آن بارور است .

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان ، هلیله ، مضافتی ، کتومی ، نگال ، شکری را از جمله ارقام کشت شده خرما در استان نام برد .

ریگی گفت: ۷۰ نوع خرما در استان تولید می شود که خرمای ربی و مضافتی بیشترین سطح زیر کشت و ارقام خرمای تولیدی استان را تشکیل می دهند .

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان  ایرانشهر را قطب تولید خرما در استان دانست و افزود: این شهرستان با ۱۰ هزار هکتار نخلستان یکی از عمده مراکز تولید خرما در سیستان و بلوچستان است .

ریگی افزود: نبود صنایع تبدیلی و بسته بندی مناسب سبب شده تا بخش زیادی از خرمای ایرانشهر توسط واسطه‌ها خریداری و به نام شهرستان‌های دیگر عرضه شود .

وی همچنین بر حذف و جایگزینی باغ های درجه سه با ارقام تجاری بازار پسند ، اصلاح و احیای باغ های درجه ۲ و افزایش کمی و کیفی و توسعه محصول سالم و بهداشتی  تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه خرمای ارگانیک سیستان و بلوچستان از نوع ربی است و در مناطق مک سوخته سراوان و روتک خاش تولید می شود گفت: در تولید خرمای ارگانیک هیچ کود و سمی استفاده نمی شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در مجموع ۵۷ هزار و ۱۶۲هکتار از باغات سیستان و بلوچستان به کشت خرما اختصاص دارد که ۴۵هزار و ۱۷۰ هکتار آن بارو و بقیه غیر بارور است.

ریگی بیان کرد: نبود صنایع تبدیلی و بسته بندی مناسب سبب شده تا بخش زیادی از خرمای ایرانشهر توسط واسطه ها خریداری و به نام شهرستان های دیگر عرضه شود .

وی تصریح کرد: در ۸۰ هزار هکتار از باغ های استان انواع میوه های گرمسیری، نیمه گرمسیری و سردسیری تولید می شود.

وی بیان کرد: مهم ترین راه رونق کشاورزی استان،استفاده بهینه از آب و خاک، اجرای طرح های نوین آبیاری به ویژه انتقال آب با لوله، توسعه صنعت بیمه آب و خاک کشاورزی است .

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان گفت: سهم عمده ای از اشتغال استان وابسته به بخش کشاورزی است .

وی افزود: با بررسی استعدادهای کشاورزی ، توان تولید محصولات کشاورزی در استان افزایش می یابد.