مدیر کل کمیته امداد سیستان و بلوچستان از واگذاری ۲۴۲ فقره انشعاب رایگان به مددجویان این نهاد در سطح استان خبر داد.

به گزارش سنت نیوز، مهدی عبادی  هدف از واگذاری انشعابات رایگان را ارائه خدمات هدفمند در راستای توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت عنوان کرد و گفت: این انشعابات رایگان در قالب آب، برق، گاز، انشعابات فاضلاب، صدور پروانه ساختمان و عوارض شهرداری به مددجویان ارائه شده است.
وی افزود: طی ۶ ماهه سال جاری ۲۴۲ فقره انشعاب رایگان به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد سیستان و بلوچستان واگذار شده که  ۶۴ درصد انشعابات رایگان آب، برق و پروانه ساختمانی مربوط به مددجویان مناطق روستایی بوده است.
وی تصریح کرد: از این تعداد انشعاب، ۷۶ فقره مربوط به آب، ۱۴۲ فقره مربوط به برق و ۸ فقره در خصوص انشعابات گاز بوده است.
مدیرکل کمیته امداد سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین ۲ پروانه انشعاب فاضلاب و ۱۰ فقره در بخش گواهی پروانه ساختمان و ۴ فقره عوارض شهرداری نیز در طول سال، اعطا گردیده است.
به گفته عبادی، در حال حاضر ۱۶۶ هزار و ۶۰۶ خانوار سیستان و بلوچستانی تحت حمایت کمیته امداد هستند.