همزمان با حضور وزیر ارتباطات و‌فناوری اطلاعات با انجام ۵۸۰ میلیون تومان سرمایه گذاری، سه طرح بزرگ زیرساختی ارتباطاتی در استان سیستان و بلوچستان افتتاح شد.


به گزارش سنت نیوز، عصر امروز با حضور وزیر ارتباطات و استاندار سیستان و‌ بلوچستان سه طرح زیرساختی بزرگ ارتباطاتی در استان افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
ایجاد‌ ۷۵۰ کیلومتر فیبرنوری درون استانی بین شهری، بهره برداری از ۳۳۰ سایت جدید الاحداث یا نوسازی شده، احداث تلفن ثابت روستایی برای ۲۲۱۵ روستای استان دستاوردهای این سه پروژه بزرگ است.
دولت در یک سال گذشته ۴۵۰ میلیارد تومان و بخش خصوصی ۱۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند.
همچنین در ادامه این سفر، توافقنامه توسعه های سال ۹۷ استان سیستان و‌ بلوچستان فردا بین وزیر ارتباطات و استاندار سیستان و بلوچستان تبادل می‌شود.