به گزارش سنت نیوز به نقل از شفقنا- پرتو نادری گفت : فساد به گونه ای در تمام افغانستان نهادینه شده و می توان گفت مردم افغانستان بجای اکسیژن، فساد تنفس می کنند. پرتو نادری، نویسنده، شاعر و پژوهشگر در گفتگوی اختصاصی با شفقنا افغانستان اظهار کرد : عمده ترین چالش فراروی حکومت ملی فساد […]

به گزارش سنت نیوز به نقل از شفقنا- پرتو نادری گفت : فساد به گونه ای در تمام افغانستان نهادینه شده و می توان گفت مردم افغانستان بجای اکسیژن، فساد تنفس می کنند.

Partaw-Naderi

پرتو نادری، نویسنده، شاعر و پژوهشگر در گفتگوی اختصاصی با شفقنا افغانستان اظهار کرد : عمده ترین چالش فراروی حکومت ملی فساد بیش از حد است که متاسفانه در افغانستان به یک فرهنگ تبدیل شده و در همه جا جریان دارد.

او افزود : چیزی که پس از سیزده سال حاکمیت آقای کرزی از او بعنوان میراث بد باقی می ماند یکی فساد گسترده اداری و دیگری گسترش بسیار زیاد ناامنی در کشور و همچنین اختلافات و دسته بندی های زبانی و قومی است.

این پژوهشگر برجسته کشور در ادامه با اشاره به پیشرفت های افغانستان در طول دوران حکومت آقای کرزی اظهار کرد: بهرحال نمی شود همه چیز را رد کرد، افغانستان در طول این سالها دست کم توانست که روابط خود را با دیگر کشورها ترمیم بکند و از یک انزوای تاریخی بیرون آمد.

فساد بیش از حد و نبود امنیت دو مشکل اساسی افغانستان

نادری عنوان کرد : ما امیدوار هستیم که حکومت وحدت ملی بتواند خود را از زیر چمبره مافیای اقتصادی و قومی بیرون بکشد و با درایت و تدبیر و در نظرداشت مصالح و منافع کشور دولتی مستحکم و پایدار و متخصص تشکیل بدهد.

وی در ادامه با اشاره به انزوای افغانستان در طول چند سال اخیر گفت : حکومت وحدت ملی باید در مرحله اول ارتباط خود را با کشورهای جهان و غرب و عمدتا با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای منطقه بهبود ببخشد تا بتواند پیشرفت کند.

وی در ارتباط با روابط دو جانبه بیشتر با ایالات متحده آمریکا تاکید کرده و عنوان کرد : قرارداد امنیتی با آمریکا باید هر چه زودتر امضا شود تا زمینه همکاری های بیشتر فراهم شود.

پرتو نادری با اشاره به ناامنی های گسترده در کشور تصریح کرد : مسئله دیگری که بسیار حائز اهمیت می باشد امنیت است، ما امروز در افغانستان شاهد ناامنی گسترده در بسیاری از ولایات هستیم و اگر حکومت وحدت ملی برای این مسئله فکری نکند ما بزودی شاهد ناامنی گسترده تر در شهرهای بزرگ خواهیم بود.

وی در ادامه گفت : اما چنانچه حکومت وحدت ملی بتواند فساد را تا حدودی کمرنگ کند و امنیت را در ولایتهای کشور ایجاد کند می توان گفت که این حکومت با موفقیت روبرو بوده است، امیدوار هستیم همانطور که توافق شده است، هر دو تیم بر اساس مصالح و منافع ملی حرکت کرده و در کنار هم افغانستانی آباد بسازند.

حکومت وحدت ملی تنها راه خروج از بحران

این تحلیل گر و نویسنده کشور در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری بن بست انتخاباتی در شش ماه گذشته تصریح کرد : یک سری مشکلاتی در حین انتخابات افغانستان بوجود آمد و انتخابات را به یک بن بست سیاسی مبدل کرد، سه گزینه پیش در این مدت وجود داشت، یکی از این گزینه ها برخورد و تقابل خشونت آمیز و مسلحانه بود که می توانست کشور و مردم را بسمت یک جنگ داخلی سوق بدهد، دومین مسئله تفاهم و توافق بر سر حکومت وحدت ملی بود که هر دو تیم در کنار هم یک حکومتی را بسازند و قدرت را تقسیم کنند و گزینه سوم یک حالت بسیار آرمانی و انتخابات شفاف بود که متاسفانه بدلیل مسایلی که همه شاهدش بودیم محقق نشد.

وی افزود : می توان گفت این توافق و تفاهم بر سر حکومت وحدت ملی از یک جنگ داخلی و بحران اساسی در کشور جلوگیری کرد و بنده این توافق را یک گام مثبت می بینم.

نادری با بیان اینکه چه در دور اول و چه در دور دوم هر دوتیم بیشترین رای مردم افغانستان را کسب کردند گفت : اگر دو تیم اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم با تفاهم و همدلی در کنار هم قرار داشته باشند، می توانند گامهای بزرگ و مثبتی را در کنار همدیگر بردارند.

افغانستان با مفهوم دموکراسی از یکصد سال پیش آشنا بوده

وی با اشاره به پیشینه دموکراسی در افغانستان یادآور شد : بسیاری فکر می کنند که انتخابات سال ۱۳۹۳ اولین تجربه دموکراسی در افغانستان است، افغانستان با مفهوم دموکراسی از یکصد سال پیش آشنا بوده، افغانستان در دوران نظام مشروطه اندیشه ها و حرفهای زیادی برای گفتن داشت، در زمان شاهان کشور ما دارای قانون اساسی و قانون رسانه های آزاد بودیم، در زمان شاه محمود خان احزاب و نهادهای سیاسی بوجود آمدند و نشریه های غیردولتی سربرآوردند، تمام این موارد تجربیات افغانستان از دموکراسی دردهه ای به نام دهه دموکراسی است، افغانستان شاهد پدیده های مختلف دیگر مثل آزادی بیان و آزادی رسانه ها می باشد که شاید برای همسایه های ما تاکنون محقق نشده است.

حیات دو تیم به ادامه حکومت وحدت ملی بستگی دارد

پرتو نادری با اشاره به آسیب های حکومت وحدت ملی اظهار کرد : رهبران دوتیم باید متوجه باشند که حیاتشان به ادامه همین حکومت وحدت ملی بستگی دارد و اگر این حکومت نافرجام بماند آنها هم از صحنه حذف می شوند و حذف این دو تیم به معنی حذف تمام گروههایی است که به دور این دوتیم حلقه زده اند.

وی در ادامه گفت : این دو تیم حریف های سرسخت هم بودند، چون همین دو تیم بودند که به امید پیروزی در انتخابات تلاش می کردند و از میان دیگر تیم های انتخاباتی حاضر در انتخابات ریاست جمهوری شانس بیشتری برای پیروزی داشتند.

وی در پایان خاطرنشان کرد : این دو تیم باید به یک تفاهم و همدلی عمیق دست پیدا کنند تا بتوانند با هم بمانند و در کنار هم کار کنند و افغانستان را بسوی افقهای روشن رهنمون کنند، در واقع اگر به منافع گروهی و آن حلقات سیاسی که به دور هر دو تیم حلقه زده اند و هر کدامشان تلاش دارد تا وزنه امتیازات را به نفع خود پایین بکشد کمتر اهمیت داده شود و بیشتر به منافع ملی توجه شود امیدوار هستیم که حکومت وحدت ملی ثمر بدهد.