مسئول دبیرخانه کمیسیون فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین شورای تامین سیستان وبلوچستان از وجود ۱۳هزار و۸۴۹ پرونده افراد ممنوع الخدمات در استان خبر داد.

به گزارش سنت نیوز، میثم برازنده گفت: در استان سیستان وبلوچستان در مجموع ۴۱هزار و۲۸۹ پرونده ویژه افراد ممنوع الخدمات وجود داشت که پس از بررسی اسناد و مدارک تعداد ۲۷هزارو۴۴۰ پرونده رفع منع خدمات شد.
وی افزود: در حال حاضر پرونده ۱۳ هزار و ۸۴۹ نفر دیگه مفتوح بوده و در حال بررسی هستیم که به مرور زمان و پس از تائید اسناد و مدارک نسبت به ادامه و یا رفع ممنوعیت خدمات آنها تصمیم گیری خواهد شد.
به گفته برازنده؛ شهرستان زاهدان با دارا بودن ۴هزار و۵۰۴ پرونده بیشترین آمار موجود پرونده افراد ممنوع الخدمات را به نام خود ثبت کرده است.
وی ادامه داد: شهرستان نیکشهر نیز هزار و۶۳۹، ایرانشهر هزار و ۳۶۷ و در زابل نیز رقمی برابر با هزار و ۴۷۴ پرونده ممنوع الخدمات گزارش شده که تمامی این موارد در دست بررسی و پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: وجود رقمی بیش از ۱۱هزار غاصب شناسنامه یکی از دلایل تعداد بالای افراد ممنوع الخدمات در این استان است چرا که افراد با اجاره، سرقت و یا غصب شناسنامه افراد مرده به نام خود زمینه را برای افزایش افراد ممنوع الخدمات فراهم می کنند.
شایان ذکر است ممنوع الخدمات به افرادی اطلاق می شود که اسناد سجلی و هویتی آنها از لحاظ دستگاه های مربوط مورد شک و شبهه قرار دارد که باید نسبت به بررسی آنها دقت نظر بیشتری شود.