رهاسازی فاضلاب و پساب های خانگی در معابر نقاطی از شهرستان خاش مشکل جدیدی نیست بلکه معضلی هست که سال هاست شهروندان با آن دست به گریبان هستند .


به گزارش سنت نیوز به نقل از ایسنا- منطقه سیستان و بلوچستان، بوی بد ناشی از گندیدگی جوی های معابر در اکثر نقاط ومحلات فقط بخش کوچکی از معضلات ناشی از آغشته شدن کف کوچه ها و خیابان ها به پساب های خانگی و فاضلاب است .
هرچند اغلب مردم فاضلاب ناشی از شستشوی حیاط یا ناشی از ظرفشویی، آشپزخانه و روشویی را به عنوان فاضلاب نمی شناسند، اما این موارد جز فاضلاب بوده و رها کردن آنها در محیط می تواند موجب شیوع انواع بیماری های واگیر شود .
رفتار عده ای که از اصول شهروندی غافل و صرفا شهرنشین هستند در کنار کمکاری نهادهای مختلفی که در راستای ساماندهی فاضلاب خانگی باید فعال باشند دامنه معضل رها سازی فاضلاب را که در گذشته مختص مناطق حاشیه شهر بوده به مناطق مرکزی شهر کشانده است.
موضوعی که آنقدر اهمیت دارد بصورتیکه قانونگذار متخلفان در این زمینه را مستحق به پرداخت جزای نقدی در قانون مجازات و حتی حبس از ۳ ماه تا یک سال نیز برای عاملان آن دانسته است .
در سایه بی توجهی ها در شهرمان این متخلفان را در موضع بالاتر از معترضان قرار میدهد چرا که به قول انها هیچ کس نمی‌تواند کاری در قبال عملشان بکند .
این عمل علاوه بر نازیبایی و آلودگی بصری شهر، باعث آلودگی آب و خاک و شیوع بیماری می شود .
بنابر قانون متولی فاضلاب شهری شرکت آب و فاضلاب است که در شهرمان گویا این نهاد استثنا بر قانون فوق قرار دارد و یکی از الزامات واگذاری انشعاب های آب وجود و پیش بینی دفع فاضلاب ها با حفر چاه های جاذب توسط متقاضیان در مکان مورد تقاضا است که گویا این امر هم در این نهاد فراموش شده است.
در خاش تمام نگاه ها را متوجه شهرداری می‌بینیم ولی شهرداری متولی برخورد با متخلفانی که فاضلاب خانگی خود را در معابر رها می کنند نیست و هیچ وظیفه، قانون و یا الزام و یا برنامه ای برای ساماندهی فاضلاب شهری برعهده این دستگاه نیست ولی در عوض سازمان حفاظت از محیط زیست و مراکز بهداشت الزامات قانونی در اینخصوص داشته و می بایست از افرادی که نسبت به رها سازی فاضلاب خانگی در معابر اقدام می کنند به دستگاه قضایی شکایت کنند .
طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود جرم محسوب می گردد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد .
و اینکه در حال حاضر و در این اوج فراموشی و بیخیالی آنانکه در اینخصوص مسئولیت دارند رهاسازی فاضلاب در شهرما وارد فاز جدیدی شده بدین صورت که رها سازی فاضلاب استحمام نیز وارد چرخه این رهاسازی گردیده و قطعا اگر اوضاع چنین ادامه یابد در مراحل بعدی به رهاسازی فاضلاب توالت های خانگی هم خواهد رسید و بجاست که اولا فرماندار و دادستان محترم شهرستان با تشکیل جلسه ای وظایف فراموش شده برخی دستگاه هایی که در این خصوص مسئولیت دارند را بدان ها گوشزد کنند و ضروری است که دادستان محترم به برخی بزرگواران تبعات تخطی از انجام وظایف قانونی را که موجبات تهدید بهداشت عمومی گردیده را برابر نص صریح قانون اعلام نمایند .
چنانچه برخوردهای قهریه و قضایی، جریمه و حتی هشدار در خصوص شیوع انواع بیماری ها هم نتواند جلو شهروندان متخلفی که نسبت به رها سازی فاضلاب خانگی خود در معابر عمومی اقدام می کنند را بگیرد .
در این میان و برای برخورد با این معضل نیز لازم است گزینه اطلاع رسانی را که در اینخصوص فراموش کرده ایم به کمک بگیریم در این میان، رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری را همراه خویش در خصوص مطلع نمودن شهروندان از معضلات بهداشتی این اقدام نمایند .
قطعا برای حل این بحران همه نهادهای متولی به همراه رسانه ها باید فعال شوند .