کربی گفت: حملات هوایی به تنهایی موثر نیستند و نمی‌توانند شهر کوبانی را نجات دهند. ما به خوبی از این مساله آگاهیم و بارها این مهم را تکرار کرده‌ایم. در نهایت یک نیروی زمینی موثر قادر خواهد بود به همراه ما داعش را شکست دهد اما این کار به زمان احتیاج دارد.

به گزارش سنت نیوز به نقل از رویتر فارسی، سخنگوی پنتاگون نیز با ارائه گزارشی از نبرد در کوبانی گفت: نیروی هوایی آمریکا به تنهایی نمی‌تواند این شهر را از حملات داعش محافظت کند.

جان کربی، سخنگوی پنتاگون تأکید کرد: در حملات هوایی به مواضع داعش حمله شد اما بدون پشتیبانی نیروی زمینی پیامدها و نتایج این حملات محدود بوده و نیروی زمینی باید تکمیل کننده بمباران‌های هوایی باشد.

۷-۳۰۰x272

کربی گفت: حملات هوایی به تنهایی موثر نیستند و نمی‌توانند شهر کوبانی را نجات دهند. ما به خوبی از این مساله آگاهیم و بارها این مهم را تکرار کرده‌ایم. در نهایت یک نیروی زمینی موثر قادر خواهد بود به همراه ما داعش را شکست دهد اما این کار به زمان احتیاج دارد.

به گفته کربی، این امر بدون وجود یک شریک قادر، توانا و مصمم در عرصه میدانی در داخل سوریه ممکن نخواهد شد.

وی افزود: تا زمانی که نیروهای محلی در عرصه میدانی جایگاه خود را پیدا نکنند احتمال اینکه شهرهای دیگر توسط داعش سقوط کند وجود دارد.