معاون شهرسازی و معماری اداره‌ کل‌ راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: طرح جامع پنج شهر خاش، سراوان، آشار، سرجنگل و زهک به منظور ساماندهی خدمات شهری از سوی این اداره کل در حال تهیه و تدوین است

به گزارش سنت نیوز؛  طرح جامع در واقع طرح بلندمدتی است که در آن استفاده از اراضی و حوزه‌های مسکونی، صنعتی، اداری، کشاورزی و تاسیسات عمومی مناطق مختلف تعیین و قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها و مواردی چون حفظ بنا و نماهای تاریخی شهر نیز در آن تعیین و تنظیم می‌شود.

وی افزود: از مجموع ۳۱ شهر در محدوده تحت پوشش این اداره کل ۱۹ شهر دارای طرح جامع مصوب هستند و طرح جامع پنج شهر ذکر شده نیز توسط مشاوران ذیصلاح و کارشناسان این معاونت در مرحله تهیه و بررسی است که با اقدامات انجام شده طرح جامع شهر زهک در سالجاری در جلسه شورای برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان به تصویب رسید.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌ کل‌ راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت طرح تفصیلی شهرها گفت: این طرح نیز براساس ضوابط و معیارهای طرح جامع شهر، چگونگی استفاده از اراضی محلات مختلف شهر و همچنین وضعیت شبکه عبور و مرور و میزان تراکم ساختمانی در آن اولویت‌بندی شده و به بهسازی و نوسازی و توسعه و رفع مشکلات شهر کمک می‌کند.

وی بیان کرد: در این راستا هم‌اینک ۱۶ شهر در محدوده این اداره کل دارای طرح تفصیلی هستند و این طرح برای پنج شهر دیگر سیستان و بلوچستان نیز در حال تهیه است.