پنج نفر از مرزبانان میرجاوه آزاد شده اند و تلاش ها برای آزادی دیگر گروگان ها ادامه دارد


به گزارش سنت نیوز، گروگان گیران برای آزادی تعدادی از مجرمان سیاسی خود تلاش می کنند که قاعدتا جمهوری اسلامی درست نیست زیر این خواسته برود.
آزادی تمامی مرزبانان ایرانی نیازمند زمان است و نباید نگران بود.