رییس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرگفت: درحال حاضر پروژه مرکز مادر و کودک ایرانشهر و مرکز پایلوت سازمان بهداشت جهانی در کشور ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش سنت نیوز؛ دکترمحمدمهران امینی فرد افزود:  این مرکز با زیربنای ۱۰هزار مترمربع احداث خواهد شد.
وی بیان کرد: فاز اول این مرکز با زیربنای ۶۰۰۰ مترمربع در مرحله اجرای نمای بیرون،اجرای کاشی و سرامیک داخل و اجرای تاسیسات قرار دارد و تمام تلاش ما بر اتمام و بهره برداری این پروژه ملی تا پایان سال جاری است.