مدیر جهاد کشاورزی میرجاوه گفت: پیش بینی می شود امسال از سطح ۴۰۰ هکتار باغات میرجاوه بیش از ۲ هزار تن خرمای ربی برداشت شود.


به گزارش سنت نیوز، محسن کهرازهی افزود: از ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار نخلستانهای میرجاوه ، هزار هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است.
وی بیان کرد: از هزار هکتار نخلستان های بارور این شهرستان ۶۰۰ هکتار به خرمای مضافتی و ۴۰۰ هکتار به خرمای ربی اختصاص دارد.
کهرازهی همچنین گفت: تا کنون جمعا بیش از چهار هزار تن خرمای مضافتی از نخلستان های شهرستان مرزی میرجاوه برداشت شده است.
مدیرجهاد کشاورزی میرجاوه افزود: این مقدار خرما از سطح ۶۰۰ هکتار اراضی این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف داخل و خارج کشور شد .
کهرازهی خاطرنشان کرد: برداشت خرمای مضافتی این شهرستان از شهریور آغاز می شود و تا مهر ادامه دارد و بعد از خرمای مضافتی برداشت خرمای ربی آغاز می شود .
وی افزود: شهرستان میرجاوه دارای افزون بر هفت هزار هکتار زمین زراعی و سه هزار هکتار باغ میوه است که هشت هزار نفر در این بخش مشغول فعالیت هستند.