مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: چهار زمین چمن مصنوعی و سه خانه ورزش روستایی به منظور ارتقای زیر ساخت‌های ورزشی سراوان بزودی در این شهرستان مرزی راه‌اندازی می‌شود

به گزارش سنت نیوز، ادهم کرد زابلی اظهار داشت: زمین های چمن مصنوعی به صورت مشارکتی توسط اداره ورزش و جوانان سراوان و فرمانداری این شهرستان راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است خانه جوان سراوان به منظور توسعه فعالیت‌های سازمان های مردم نهاد و همچنین گردهمایی جوانان مستعد و نخبه این منطقه تکمیل شود.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان تکمیل زمین گل بزرگ بخشان سراوان با اعتبار بیش از سه میلیارد تومان تا پایان سالجاری و کمک اعتباری به هیات ورزشی فعال این شهرستان را از جمله مهمترین برنامه های اداره کل ورزش و جوانان استان به منظور گسترش ورزش و کمک به کشف استعدادهای منطقه عنوان کرد.