معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: میزان مرگ مادر باردار از سال ۱۳۹۲ تا کنون بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته که این امر ثمره تلاش های شبانه روزی و تقویت زنجیره بهم پیوسته ای از ارکان و اجزاء نظام سلامت، از همکاران پرتلاش بهورز مستقر در خانه های بهداشت روستائی گرفته تا پزشکان متخصص و فوق تخصص مستقر در بیمارستان های استان است .


به گزارش سنت نیوز به نقل از ایسنا- منطقه سیستان و بلوچستان، دکتر قاسم میری علی آباد در جلسه بررسی مرگ مادران باردار افزود: مادر محور اساسی خانواده و سلامت مادران تضمین کننده سلامت سایر اعضاء خانواده است .
وی افزود؛ حفظ و ارتقاء سلامت مادران یکی از اساسی ترین و مهمترین اولویت های نظام سلامت است .
وی هدف از تشکیل این جلسه را بررسی دقیق علل مرگ، شناسائی علل قابل پیشگیری وقوع مرگ و میر و ناتوانی ماردان باردار و انجام مداخلات لازم برای پیشگیری از وقوع موارد مشابه برشمرد و افزود: همکاران ما در واحدهای مختلف بهداشتی و درمانی، هر مورد مرگ مادر را به عنوان یک فاجعه سلامتی تلقی کرده و از تمام توان خود به منظور پیشگیری از وقوع آن استفاده می کنند .
در این جلسه هر یک از حاضرین و صاحبان فرایند نظریات علمی و پیشنهادات اجرائی خود را در خصوص اصول کلّی نظام مراقبت مادران باردار و راه های کاهش بیماری، ناتوانی و مرگ و میر مادران بیان کردند .
ارتقای سلامت مادران باردار، ارایه خدمات مطلوب به مادران باردار براساس استانداردهای علمی، بررسی علل و عوامل منجر به مرگ مادر و طراحی مداخلات به منظور پیشگیری از موارد مشابه در آینده همچنین کاهش عوارض ناشی از بارداری و زایمان از جمله اهداف جلسه مزبور بود.