شهردار ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این شهرستان سبب تعطیلی دستفروشان برای جلوگیری از انتشار این ویروس شده است

به گزارش سنت نیوز، نوراحمد درخوش اظهار داشت: در شرایط کنونی و با توجه به هشدارهای ستاد مقابله با کرونا و مراجع بهداشتی مبنی بر اوج گیری ویروس کرونا در جنوب سیستان و بلوچستان و شهر ایرانشهر هرگونه دست فروشی در سطح شهر و معابر این منطقه ممنوع است.

وی افزود: دست فروشی،تجمعات عمومی عامل خطرساز شیوع ویروس کروناست که مرگبار بودن آن قابل انکار نیست،لذا با هر گونه گستراندن بساط و بی توجهی به هشدارهای ستاد مقابله با کرونا و به خطر انداختن امنیت و سلامت عمومی مطابق قانون برخورد جدی خواهد شد.

شهردار ایرانشهر با اشاره به اینکه مجموعه‌های وابسته به شهرداری از همان ابتدا در مسیر رعایت پروتکل‌های ابلاغی از سوی مراجع مقابله با کرونا قدم برداشته است افزود:این اقدام شهرداری مطابق با بند ۲ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در جهت حفظ سلامت دستفروشان و شهروندان است.

وی خاطرنشان کرد: بر همین مبنا از فردا همزمان با تعطیلی دکه بازارها و بازار روز هرگونه سدمعبر و دستفروشی در معابر منتهی به بازارها به دلیل اینکه عامل شیوع کرونا و تهدید سلامت همه شهروندان هستند ممنوع است.