نماینده مردم زاهدان کرونا در سیستان و بلوچستان موج جدیدی نداشته است

به‌ گزارش سنت نیوز، نماینده مردم زاهدان در مجلس با بیان اینکه کرونا در سیستان و بلوچستان موج جدیدی نداشته است،گفت: موارد شیوع کرونا در سیستان و بلوچستان غالباً به خاطر جدی نگرفتن مسائل بهداشتی بوده است.

حسینعلی شهریاری با اشاره به نگرانی از شیوع ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان گفت: کرونا در سیستان و بلوچستان موج جدیدی نداشته است و موارد شیوع غالباً به خاطر جدی نگرفتن مسائل بهداشتی بوده است.

وی تصریح کرد: از زمانی که موارد در سیستان و بلوچستان زیاد شده مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اوضاع را تحت کنترل گرفته‌اند که امیدواریم هر چه سریعتر استان سیستان و بلوچستان هم جز استان‌های سفید قرار گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: با این حال موارد شیوع ویروس کرونا در استان سیستان و بلوچستان به حدی نرسیده که کمبود تخت‌های بیمارستانی احساس شود.