رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خاش از کشف ۵ هزار لیتر نفت گاز غیرمجاز از یک دستگاه خودرو کامیون بنز در خاش خبر داد.


به گزارش سنت نیوز، احمد آرمین رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خاش گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان موفق به کشف ۵ هزار لیتر نفت گاز غیرمجاز از یک دستگاه خودروی کامیون بنز شدند .
احمد آرمین افزود: در همین راستا با دستگیری متهم ، تشکیل پرونده و توقیف خودرو ، اقدامات مربوط به رسیدگی در تعزیرات حکومتی آغاز شد .
وی در ادامه گفت : شعبه رسیدگی کننده بنا بر اظهارات متناقض متهم ، محرز بودن سوخت های قاچاق و سایر ادله ، تخلف را وارد دانست و قاچاقچی سوخت را به میزان ۱۴۹ میلیون و ۳۳۵ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد .
وی ادامه داد: در ماه گذشته ۱۴ فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی شهرستان خاش رسیدگی شده است که متخلفین به پرداخت ۷۰۱ میلیون و ۶۲۳ هزار ریال محکوم شدند.