چهارمین همایش سالانه‌ی دانشجویی استان تهران تحت عنوان «فصل نو» روز پنجشنبه، اول آبان ماه در مسجد «صادقیه تهران» برگزار شد.

به گزارش سنت نیوز به نقل از اصلاح وب؛ چهارمین همایش سالانه‌ی دانشجویی استان تهران تحت عنوان «فصل نو» روز پنجشنبه، اول آبان ماه در مسجد «صادقیه تهران» برگزار شد.
سخنرانان این همایش دکتر محمود ویسی و آقای علی‌رضا رضوی بودند.

islahweb_1414221163_0 islahweb_1414221163_1 islahweb_1414221163_2 islahweb_1414221163_3 islahweb_1414221163_4 islahweb_1414221163_5 islahweb_1414221163_6 islahweb_1414221163_7 islahweb_1414221163_8 islahweb_1414221163_9 islahweb_1414221163_10 islahweb_1414221163_11