ایرج رستم زهی گفت: بر اساس آمار شرکت نفت ۱۰۸ هزار کارت سوخت با نمره سراوان کدینگ شده که از این تعداد ۸۲ درصد مربوط به وانت بارها است.

به گزارش سنت نیوز، ایرج رستم زهی، یکی از اعضای شورای شهر سراوان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مسئول ناحیه نفت شهرستان سراوان در خصوص صف های طولانی بنزین،افزود: طبق آمار مسئولین شرکت نفت قریب به ۱۰۸ هزار کارت سوخت با نمره سراوان کدینک شده که از این میزان ۸۲ درصد کارت سوخت مربوط به وانت بارها بوده است.
وی در تکمیل مطلب فوق بیانکرد: طبق قانون جدید دولت کارت سوخت خودروهای وانت ۷۰۰ لیتر شارژ می شود، می طلبد که مسئولین استانی و کشوری ورود کنند و تا زمانی که موضوع سهمیه وارد شده به شهرستان حل نشود صف های بنزین نیز همچنان طولانی تر می شود.
رستم زهی با اشاره به اینکه زمانی که سهمیه کارت های سوخت افزایش یافته باید سهمیه بنزین شهرستان نیز افزایش یاید، خاطر نشان کرد: مدیران جایگاه ها خارج از نوبت به اشخاص خاصی سوخت می دهند که این موضوع نیز باعث گلایه مندی مردم و طولانی تر شدن صف های بنزین در شهرستان شده است.
عضو شورای شهر سراوان گفت: برای نظارت در جایگاه ها و مدیریت و ساماندهی صف های طولانی در کنار مسئولین هستند اما می طلبد مسئولین همت کنند و پای کار باشند.