معاون شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه انشعابات غیر مجاز یکی از دلایل افت فشار آب در منطقه محسوب می شود گفت: یک میلیون نفر در ۱۶شهر سیستان و بلوچستان با کم آبی روبرو هستند.


به گزارش سنت نیوز، نصرالله چاری در جلسه شورای اسلامی استان افزود: هم اینک ۶۱۳حلقه چاه تامین آب آشامیدنی در سیستان و بلوچستان وجود دارد که تنها آبدهی ۱۴۴حلقه نرمال و میزان آبدهی ۱۷۸حلقه چاه ۵۰ درصد کاهش یافته در حالی که ۵۰ درصد این چاهها نیز خشک شده اند و ۹۶حلقه چاه نیز در حال خشک شدن است .
چاری با اشاره به تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی افزود: ۳۰میلیارد تومان از این مبلغ در حوزه آب و فاضلاب روستایی به منظور تجهیز چاهها، آبرسانی سیار و کف شکنی چاههای موجود هزینه می شود.
وی با اشاره به اینکه از این چاهها روزانه ۲۵تا ۲۶متر مکعب آب برداشت می شود بیان کرد: همچنین پیشنهاد شده تا به مزارع کشاورزی و باغها که به دلیل کمبود آب دچار مشکل شدند اجازه حفر چاه داده شود .
وی تصریح کرد: هم اینک هزار لیتر آب در ثانیه در منطقه سیستان توزیع می شود در حالی که تقاضای مردم این رقم را به ۲۴۰۰لیتر می رساند .
وی ادامه داد: شهرستان دلگان و زرآباد در جنوب سیستان و بلوچستان از بیشترین منابع آبی برخوردار هستند و مشکلی از حیث برداشت آب از سفره های زیرزمینی ندارند .
معاون شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۸میلیون متر مکعب در سال از چاه نیمه در منطقه سیستان توزیع می شود و ۲۶ میلیون متر مکعب نیز به شهر زاهدان انتقال می یابد.