هزار و ۱۵۱ دانشجوی جدید همزمان با مهر به مجموعه دانشجویان این دانشگاه در مقطع دکترای حرفه ای، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دستیاری اضافه شدند


به گزارش سنت نیوز، سید محمد هاشمی اظهار داشت: در آزمون سراسری امسال۹۴۰ نفر در ۲۳ رشته دکترای حرفه ای و کارشناسی پذیرفته و نام نویسی شدند.
وی ادامه داد:۱۲۰ نفر نیز در ۱۸ رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مشغول به تحصیل شدند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تصریح کرد: ۵۹ نفر در ۱۳ رشته تخصصی پزشکی و ۲ رشته دندانپزشکی پذیرفته شدند.
هاشمی شهری گفت: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در رشته کارشناسی صنایع غذایی امسال برای نخستین بار دانشجو پذیرفت.
وی همچنین اظهار داشت: از مجموع پذیرفته شدگان ۶۶۱ نفر خانم و ۴۸۶ نفر آقا بودند.