مدیر حج و زیارت سیستان وبلوچستان گفت: برای حج تمتع امسال زائران ۱۰ کاروان تشیع و تسنن به زیارت خانه خدا اعزام می شوند.

به گزارش سنت نیوز، به کلیه کسانی که از این استان تا مورخ ۳۰بهمن ۸۵ در نزد بانک ملی ودیعه گذاری کرده اند فراخوان داده شده است تا نسبت به ثبت نام و انتخاب کاروان زیارتی خود اقدام کنند.
وی افزود: مدیران کاروان های استان نیز مشخص و به زائران اعلام شده تا هر یک به انتخاب خود در کاروان ها ثبت نام کرده و طبق برنامه ریزی از پیش تعیین شده مراحل را طی کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای حج تمتع امسال هزار و۴۵۰ نفر سهمیه به استان سیستان وبلوچستان داده شده است که این افراد در قالب ۱۰ کاروان اهل تشیع و تسنن به سرزمین وحی اعزام می شوند.
به گفته کیخا؛ از این میان ۷ کاروان مربوط به اهل سنت و ۳کاروان دیگر نیز به زوار تشیع اختصاص یافته است.

مدیر حج و زیارت سیستان وبلوچستان تاکید کرد: با توجه به استقبال مردم، ظرفیت کاروان های این استان تکمیل شده و دیگر نیازی به ثبت نام ذخیره و جایگزین نداریم.