محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان ۱۶ وزیر پیشنهادی جدید برای کابینه افغانستان را معرفی کرد.

به گزارش سنت نیوز، براساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، همایون رسا، نامزد وزارت تجارت و صنایع، عبدالباری جهانی، نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ، اسدالله ضمیر، نامزد وزارت زراعت و مالداری، محمد گلاب منگل، نامزد وزارت سرحدات و قبایل، محمود بلیغ، نامزد وزارت فواید عامه، عبدالستار مراد، نامزد وزارت اقتصاد، محمدالله بتاش، نامزد وزارت حمل و نقل، اسدالله حنیف بلخی نامزد وزارت معارف و سید سعادت منصور نادری، نامزد وزارت شهرسازی معرفی شده اند.

همچنین عبدالبصیر انور، نامزد وزارت عدلیه/دادگستری، عبدالرزاق وحیدی، نامزد وزارت مخابرات و فن‌آوری معلوماتی، دلبر نظری، نامزد وزارت زنان، سلامت عظیمی، نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر، فریده مومند، نامزد وزارت تحصیلات عالی، نسرین اوریاخیل، نامزد وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و علی احمد عثمانی، عنوان نامزد وزارت انرژی و آب معرفی شده اند.

در این فهرست نام وزیر پیشنهادی وزارت دفاع دیده نمی‌شود. شیر محمد کریمی، نامزد پیشنهادی وزارت دفاع نتوانست رای اعتماد مجلس نمایندگان افغانستان را بدست بیاورد.

در این فهرست برای وزارت‌های تحصیلات عالی، زنان، کار و امور اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر نامزدان زن معرفی شده‌اند. تاکنون تنها هشت عضو کابینه از مجلس رای گرفته‌اند.

به جز از سید سعادت نادری که بار پیش برای وزارت کار و امور اجتماعی معرفی شده بود، همه نامزدهای پیشنهاد شده افراد جدید هستند.

این وزیران پیشنهادی تنها یک روز پس از سفر محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی به آمریکا اعلام شده اند.

محمد نظیر احمدزی، معاون مجلس نمایندگان افغانستان به بی‌بی‌سی گفت نام‌های این افراد و مدارکشان به صورت رسمی روز دوشنبه به مجلس تسلیم داده خواهد شد و مجلس سه وقت نیاز دارد تا مدارک آنها را بررسی کند.

او گفت که مجلس بازهم به صورت جدی بررسی خواهد کرد که آیا در میان نامزدان جدید افراد دارای دو تابعیت هستند یا نه.

مجلس نمایندگان افغانستان در ماه جنوری/ژانویه گذشته از ۱۸ وزیر پیشنهادی که از سوی رهبران دولت وحدت ملی معرفی شد، ۱۰ تن آنها را رد کرد.

نامزدان وزارت‌های خارجه، داخله/کشور، مالیه/دارایی، معادن، توسعه روستاها، صحت/بهداشت، مهاجرین، حج و اوقاف و رئیس عمومی امنیت ملی توانستند رای اعتماد مجلس را بدست بیاورند.

دولت وحدت ملی افغانستان حدود شش ماه پیش پس از امضای موافقت‌نامه میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله ایجاد شد و از آن تاکنون این دولت قادر نشده تا کابینه خود را تکمیل کند.

براساس توافقنامه دولت وحدت ملی که در پی انتخابات بدست آمد، هر دو تیم در کابینه به صورت “مساوی” سهم خواهند داشت. بعدا در نتیجه مذاکرات دو تیم توافق صورت گرفت که از مجموع ۲۵ وزارت، ۱۳ وزیر را تیم آقای غنی و ۱۲ وزیر را تیم آقای عبدالله معرفی کنند.

منبع: بی بی سی فارسی