رئیس اداره امور عشایری ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تسهیلات از ابتدای امسال تا کنون به عشایر این شهرستان برای خرید علوفه پرداخت شده است

به گزارش سنت نیوز، صابر بامری اظهار داشت: پرداخت تسهیلات برای خرید علوفه و وجود مراتع سبز سبب افزایش ۱۰ درصدی تعداد دام های عشایر ایرانشهر نسبت به پارسال شده است.
وی بیان کرد: عشایر ایرانشهر دارای حدود ۴۹ هزار راس دام سبک، ۵۳۰ راس گاو و بیش از هزار و ۲۵۰ نفر شتر هستند.
رئیس اداره امور عشایری ایرانشهر تصریح کرد: حمایت از قشر پر تلاش عشایر در بخش تولید علاوه بر رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، در تولید صنایع دستی، محصولات دامی، کشاورزی و رونق زندگی عشایری نیز موثر است.
وی ادامه داد: عشایر ایرانشهر با تولید سالانه بیش از ۸۰۰ تن گوشت قرمز نقش مهمی در تامین گوشت سیستان و بلوچستان و کشور دارند.
بامری اظهار داشت: حمایت از قشر پرتلاش عشایر در بخش تولید علاوه بر رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، در تولید صنایع دستی، محصولات دامی و کشاورزی و رونق زندگی عشایری موثر است.