تاکنون از مجموع ۳۷۵ میلیارد ریال مطالبه گندم کاران استان ۲۵۸ میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

به گزارش سنت نیوز به نقل ز ایرنا، ۵۶ هزار و ۷۴۰ هکتار از زمین های کشاورزی سیستان و بلوچستان در سال زراعی ۹۶-۹۷ به گشت گندم اختصاص داشت که به دلیل عدم آورد رودخانه هیرمند برداشت این محصول تنها در۳۱ هزار و ۷۴۰ هکتار آن از اسفندماه سال گذشته تاکنون درحال انجام است.
وی متوسط برداشت گندم در هر هکتار از زمین های کشاورزی سیستان و بلوچستان را افزون بر ۲ تن ذکر کرد و افزود: تاکنون ۲۹ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان این استان خریداری و به سیلوها حمل شده است.
وی گفت: همچنین تاکنون هزار و ۴۱ تن گندم بذری از کشاورزان سیستان و بلوچستان خریداری شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه خرید گندم در استان تا مهرماه ادامه دارد گفت: ۱۱۷ میلیارد ریال مطالبه باقی مانده گندم کاران استان نیزدر حال پرداخت است.
وی افزود: به ازای هر کیلوگرم گندم ۱۳ هزار ریال به کشاورزان از سوی دولت پرداخت می ‌شود.
وی عمده ارقام گندم کشت شده در مزارع سیستان و بلوچستان را شامل «هامون، کراس بورانی، سیستان و s7811 » ذکر کرد و گفت: هم اینک ۲۴ مرکز فعال خرید تضمینی گندم در استان محصول مازاد گندمکاران را خریداری می کنند