مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت:هم اینک ۲۵ واحد مرغداری صنعتی با ظرفیت تولید سالانه بیش از هفت هزار و ۳۰۰ تن مرغ گوشتی در این شهرستان فعال است

به گزارش سنت نیوز، مجیدفیاضی با بیان اینکه ایرانشهر قطب تولید مرغ گوشتی در سیستان و بلوچستان است اظهار داشت: ظرفیت تولید این واحدهای پرورش مرغ ۶ هزار و ۲۰۰ قطعه در هر دوره است.
وی تصریح کرد: ۱۶ واحد مرغداری صنعتی در بخش بزمان و ۹ واحد در بخش مرکزی ایرانشهر فعال است به طوریکه شرایط آب و هوایی مساعد شهرستان موجب شده در سال چهار تا پنج دوره پرورش مرغ در این واحدها انجام شود.
مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر گفت:مدت زمان هر دوره پرورش مرغ گوشتی بین ۴۰ تا ۴۵ روز است.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰۰ نفر در مرغداری های ایرانشهر مشغول به کار هستند افزود: مرغ های تولیدی علاوه بر تامین بازار این شهرستان به سایر نقاط سیستان و بلوچستان نیز عرضه می شود.
فیاضی اظهار داشت:مصرف سالانه ایرانشهر حدود ۶ هزار تن گوشت سفید است.
وی بیان کرد: یک واحد کشتارگاه صنعتی با ظرفیت کشتار ۱۶هزار قطعه‌ نیز در ایرانشهر فعال است که نقش بسیار مهمی در خرید، کشتار و عرضه مرغ های تولیدی این شهرستان دارد.