رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: افزون‌بر ۴۰۰ هزار کودک ایرانی و غیرایرانی در سیستان و بلوچستان از ۲۸ دی تاکنون علیه بیماری فلج اطفال واکسینه شدند

به گزارش سنت نیوز؛ دکتر سید محمد هاشمی شهری اظهار داشت: مرحله نخست عملیات تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال با مشارکت هشت هزار داوطلب سلامت و بیش از ۴۵۰ بهورز این دانشگاه در مناطق شهری و روستایی درحال اجراست.
وی ادامه داد: ۱۶۳ مورد فلج اطفال در کشورهای همسایه سیستان و بلوچستان این دانشگاه را در اجرای دو مرحله‌ای واکسیناسیون در استان مصمم‌تر کرده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: پیشگیری از لازمه‌های خدمات سلامت است و با توجه به وجود موارد فلج اطفال در کشورهای همسایه ناچاریم این طرح را در ۲ مرحله در سیستان و بلوچستان اجرا کنیم.
وی بیان کرد: در سیستان وبلوچستان سالیانه تمامی کودکان زیر پنج سال در ۲ نوبت قطره خوراکی فلج اطفال را دریافت می‌کنند و به برکت تلاش‌ها و مدخلات تیم‌های سلامت در سال‌های اخیر موردی از ویروس فلج اطفال در استان و کشور مشاهده نشده است.
هاشمی شهری با اشاره به این موضوع که تیم‌های سلامت بصورت خانه به خانه مراجعه می‌کنندگفت: هزار و ۳۵۰ تیم کار خوراندن قطره فلج اطفال به کودکان زیر پنج سال سیستان و بلوچستان را بر عهده دارند.