معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان گفت: منطقه نفتی زاهدان ۵۰۰ هزار خانوار جمعیت دارد که ۴۰ هزار خانوار گازدار و هم‌اینک۴۵۰ هزار خانوار نیز در سامانه تجارت آسان برای دریافت نفت نام‌نویسی کردند.

به گزارش سنت نیوز ، خسرو خلیلی معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان  گفت: از سال گذشته مقرر شد تمام خانوارهایی که از نفت سفید استفاده می‌کنند در سامانه تجارت آسان نام‌نویسی کنند که بر همین اساس توزیع الکترونیکی نفت سفید شکل گرفت.

او گفت: با تغییر نرخ و اعمال سهمیه بندی بنزین از سال گذشته مصرف گاز مایع در کشور تغییر کرد و مردم برای خودروها از گاز مایع استفاده می‌کنند که نهایتا به منظور عرضه هدفمند و قانونمند و برای اینکه گاز مایع بدست مشتریان واقعی برسد و بحث توزیع الکترونیکی نفت سفید نیز تسریع شود نام‌نویسی گازمایع با زیرساخت نفت سفید انجام شد و شرایط را برای مصرف کنندگان گازمایع بوجود آورد که با کارت بانکی خود بتوانند سهمیه‌های تعیین شده را دریافت کنند.

معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان افزود: برنامه‌ریزی مدونی با همکاری حوزه معاونت اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان صورت گرفته و تیمی تشکیل شده تا توزیع گازمایع به صورت مرتب نسبت به گذشته انجام و قیمت مصوب رعایت و از عرضه خارج از شبکه نیز جلوگیری شود.

او بیان کرد: سیستان و بلوچستان تقریبا بیش‌از یک سوم خانوارهای مصرف کننده گاز مایع در ایران را به خود اختصاص داده و از ۲ سال پیش که طرح گازکشی در زاهدان آغاز شده تقریبا ۴۰ هزار خانوار گازدار شدند و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سالجاری به همین میزان نیز کنتور گاز دریافت و از مصرف نفت سفید جدا می‌شوند.