سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان گفت: ۵۷۲ طرح در حوزه آب و فاضلاب روستایی توسط این شرکت با اعتبار ۳۷۲ میلیارد تومان در استان درحال اجراست

به گزارش سنت نیوز، حمید رضا کیخایی اظهار داشت: طرح‌های مذکور شامل ۱۸ مجتمع آبرسانی برای ۲ هزار و ۲۵ روستا در سیستان و بلوچستان است.

وی ادامه داد: با اتمام عملیات اجرایی این طرح ها شاخص بهره مندی جمعیت روستایی سیستان و بلوچستان حدود  ۵.۲۱ درصد ارتقا خواهد یافت که برای محقق شدن این موضوع به اختصاص اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان نیاز است.

سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این شرکت هم اینک ۲۷ مجتمع آبرسانی دیگر را که شامل هزار و ۴۲۵ روستاست در دست مطالعه دارد که با اتمام مطالعات و اختصاص اعتبارات مورد نیاز عملیات اجرایی آنها انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی علاوه بر اجرای مجتمع‌های شاخص آبرسانی و انجام مطالعات مربوطه، ۵۲۴ پروژه را با پیشنهاد اعتباری حدود ۴۲۸ میلیارد تومان برای امسال در دست اجرا دارد که با تصویب موارد پیشنهادی و اختصاص اعتبارات مورد نیاز نسبت به انجام تعهدات مربوطه اقدام خواهد شد.

کیخایی تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان دارای پنج هزار و ۵۹۴ روستای دارای سکنه با جمعیت یک میلیون ۴۱۶ هزار و ۷۳۳ نفر بوده که از این تعداد ۲ هزار و ۸۶۸ روستا با جمعیت یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۷۲۰ نفر تا پایان سال ۹۷ از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شده‌اند.

وی افزود: در سال‌های گذشته بالغ بر ۱۵ هزار کیلومتر خطوط انتقال و شبکه داخلی به همراه ۲۲۵ هزار مترمکعب مخازن ذخیره در سیستان و بلوچستان توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی اجرا شده است.

سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان بیان کرد: شاخص بهره مندی جمعیت روستایی این استان از نعمت آب آشامیدنی سالم ۶۳ درصد بوده که این شاخص برای کل کشور ۷۵ درصد است.

وی مجموع روستاهای فاقد تأسیسات آب آشامیدنی را هزار و ۲۵۷ روستا با سرانه ۱۵ لیتر در شبانه روز عنوان کرد و گفت: این تعداد روستا با تانکر آبرسانی سیار می شوند.

کیخایی پراکندگی روستاها با میانگین ۴۵ کیلومتر، شرایط سخت اقلیمی، کمبود منابع مالی و تخصیص محدود اعتبارات بصورت اسناد خزانه را از جمله عوامل مهم در کندی عملیات اجرایی طرح های آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان عنوان کرد.