دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) در گزارشی نوشته که آمریکا از سال ۲۰۰۲ نزدیک به ۶۲ میلیارد دلار به نیروهای امنیتی افغانستان کمک کرده است.

به گزارش سنت نیوز به نقل از بی بی سی، براساس این گزارش، این مبلغ بخشی از هزینه ۱۰۴ میلیارد دلاری آمریکا برای بازسازی افغانستان در این مدت است که آمارش پیشتر بدون جزئیات منتشر شده بود.

حالا سیگار گزارش داده که این ۶۱.۷۷ میلیارد دلار برای تجهیز، تدارکات، خدمات، آموزش و همچنین تسهیلات و تعمیر، نوسازی و ساخت و ساز زیرساختهای امنیتی افغانستان هزینه شده است.

براساس این گزارش که به کنگره آمریکا ارائه شده، ۳۰.۵۹ میلیارد دلار دیگر به حکومتداری و توسعه، ۸.۹۱ میلیارد دلار به امور غیرنظامی و ۲.۸۴ میلیارد دلار دیگر به امور بشردوستانه اختصاص داده شده است.

آقای ساپکو قبلا از اوراق کردن شانزده هواپیمای ارتش افغانستان انتقاد کرده

دفتر بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان نوشته که از ۴۸.۲۳ میلیارد دلاری که به نیروهای امنیتی افغانستان پرداخت شده، ۳۱.۹۳ میلیارد آن به ارتش و ۱۵.۹۴ میلیارد دیگر به پلیس این کشور پرداخته شده است.

جان ساپکو سربازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش نوشته از مبلغی که به ارتش افغانستان پرداخت شده، حدود ۱۲.۲۶ میلیارد آن به امور مراقبت و نگهداری و بیش از یازده میلیارد دیگر به تجهیزات و حمل و نقل ۱۹۵ هزار نفر عضو ارتش هزینه شده است.

همچنین براساس این گزارش، ۱۸۷ هزار پرسنل پلیس افغانستان نزدیک شش میلیارد دلار را در این مدت به مراقبت و نگهداری و بیش از سه و نیم میلیارد را در بخش تجهیزات و حمل و نقل و نزدیک به سه و نیم میلیارد دیگر را در بخش آموزش هزینه کرده‌اند.

در گزارش سیگار همچنین آمده که سالانه دهها میلیون دلار در نهادهای امنیتی افغانستان صرف خرید تجهیزات غیراستاندارد شده است.

گزارش سیگار به کنگره آمریکا ارائه شده

پیشتر دفتر آقای ساپکو گزارش کرده بود که ۱۶ هواپیمای حمل و نقل کمک شده به ارتش افغانستان به ارزش ۴۸۶ میلیون دلار، اوراق شده و به مبلغ ۳۲ هزار دلار فروخته شده است.

این در حالی است که سایر قدرتهای بزرگ جهان هم کمک‌های زیادی را در اختیار ارتش و پلیس افغانستان قرار داده که آمار دقیق آنها در دست نیست.

با وجود این کمک‌ها، انتقادهایی که مطرح شده این است که نیروهای امنیتی افغانستان با حضور دهها هزار سرباز خارجی در کشور، موفق به تامین امنیت نشدند.

اخیراً یک روزنامه چاپ کابل نظرسنجی انجام داد که ۴۶ درصد مصاحبه‌شوندگان از رئیس جمهوری کشور خواستند که تامین امنیت را در صدر اولویت‌های برنامه‌های خود قرار دهد.

این مبلغ بخشی از هزینه ۱۰۴ میلیارد دلاری آمریکا برای بازسازی افغانستان در این مدت است