مدیر امور برق شهر نگور گفت: ۶ کیلومتر از شبکه برق این شهر از ابتدای سالجاری تا کنون به کابل خودنگهدار تبدیل شده است

به گزارش  سنت نیوز، وحید غلامیان مقدم مدیر امور برق شهر نگور   اظهارداشت: محله گلشن باهو، رودیک مولا داد، شیر گواز، صدیق زهی از جمله مناطقی هستند که این میزان تعویض کابل انجام شده است.

او  ادامه داد: بیش از ۱۳۴ میلیون تومان اعتبار برای تعویض ۶ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار هزینه شده است.

مدیر امور برق شهر نگور در جنوب سیستان و بلوچستان بیان کرد: طبق برنامه پیش بینی شده تا پایان سال پنج کیلومتر دیگر از شبکه سیمی برق این منطقه با اعتباری حدود ۱۱۲ میلیون تومان به کابل خودنگهدار تبدیل خواهد شد.

او  خاطر نشان کرد: خاموشی حداقلی، تلفات انرژی کمتر، کیفیت برق مناسب، حفظ امنیت جانی مردم، افزایش قابلیت اطمینان شبکه، بهبود مبلمان شهری، کاهش خطرات برق گرفتگی، جلوگیری از سرقت شبکه های برق، ارتقای شاخص های بهره برداری شبکه، حفظ محیط زیست و جلوگیری از سرشاخه زنی درختان از جمله مزیت های استفاده از کابل های خودنگه دار در شبکه توزیع برق است.