مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: خشکسالی و کاهش بارندگی ها در سالجاری میزان حجم ذخیره آب در پشت هفت سد مخزنی این استان را به ۴۲۹ میلیون متر مکعب رسانده به طوری که هم اینک تنها ۲۲ درصد ظرفیت این سدها آبگیری شده و ۷۸ درصد آن خالی است

به گزارش سنت نیوز، اتابک جعفری اظهار داشت: این مقدار آب نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۸۱۴٫۵۶ میلیون متر مکعب، کاهش ۴۷ درصدی را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه مجموع حجم ذخیره سدهای سیستان و بلوچستان هزار و ۹۶۷ میلیون مترمکعب است، افزود: از مجموع ۲۲ سد در دست بهره برداری در استان هفت سد مخزنی و ۱۵ سد تغذیه ای است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: مهمترین سدهای در دست ساخت در این استان شامل سد مخزنی کهیر (کنارک) با حجم ۳۱۴ میلیون متر مکعب، سد تغذیه ای گوهرکوه (خاش) با حجم ۱۰ میلیون متر مکعب و سد شهری کور (مهرستان) با حجم ۱۰۳ میلیون متر مکعب است.
وی افزود: با ساخت این سدها ظرفیت ذخیره سازی سدهای سیستان و بلوچستان به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت.
جعفری خاطر نشان کرد: منابع آب در شمال سیستان و بلوچستان آبهای سطحی، در مرکز آبهای زیرزمینی و در جنوب استان تلفیقی از این دو است.