مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان گفت: ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت در راستای افزایش تولیدات دامی سال گذشته به عشایر این استان اعطا شد

به گزارش سنت نیوز،حمید طوقی اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های اخیر و خسارات وارد شده به جامعه عشایری و به دنبال آن کاهش تولیدات دامی این تسهیلات در راستای طرح زنجیره تولید گوشت و با بهره چهار درصد و دوره بازگشت پنج ساله به ۹۸۰ خانوار سیستان و بلوچستان داده شد.
وی افزود: عشایر سیستان و بلوچستان با جمعیتی بیش از ۱۰۲ هزار نفر با داشتن حدود ۹۰۰ هزار راس دام؛ ۲۵ درصد تولیدات دامی را به خود اختصاص داده اند.