دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان وبلوچستان از مسدود شدن بالغ بر ۹هزار کارت سوخت مهاجر جدید در استان خبر داد.

به گزارش سنت نیوز، محمدمحبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۹ هزار کارت سوخت مهاجر جدید در سطح استان شناسایی و نسبت به مسدود سازی آنها اقدام شده است.
وی افزود: از میان این تعداد تنها حدود ۷هزار کارت سوخت مهاجر در حوزه منطقه زاهدان شناسایی شده است.
به گفته محبی؛ بالغ بر ۲هزار کارت دیگر نیز در شهرستان های جنوبی سیستان وبلوچستان شناسایی و مسدود شد تا از این طریق ضمن جلوگیری از خروج این سرمایه ملی، بتوانیم سوخت گیری را برای مصرف کننده واقعی آسان تر کنیم.
دبیر کمیسیون مبارز با قاچاق کالا و ارز استان تصریح کرد: سال گذشته نیز افزون بر ۱۷۰هزار کارت سوخت مهاجر که مربوط به سایر استان ها بوده اما در سیستان وبلوچستان از آنها استفاده میشده است شناسایی و پس از کسب مجوزهای قضایی مسدود شد.
محبی ادامه داد: پیش بینی می شود حدود ۷۰هزار کارت سوخت مهاجر دیگر در سطح استان فعال باشد که با اجرای طرح کدینگ در سریع ترین زمان ممکن این تعداد نیز شناسایی و نسبت به مسدود سازی آنها اقدام می شود.